ManjaBoekII_HR-0809 web


Privacy Statement Manja Weijers


Je hebt je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief of een online programma aangeschaft. Je hebt daarbij je e-mailadres, voor- en achternaam achtergelaten om maximaal 2x per maand een nieuwsbrief met tips te ontvangen om beter te bewegen. Bij aanschaf van een online programma ontvang je ook e-mails die bij het desbetreffende programma behoren. Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website manjaweijers.nl en beweegbetermetmanja.nl worden beheerd door Manja Weijers. Mijn gegevens zijn:

Manja Weijers
Amsterdamsestraatweg 128-134
3513 AL Utrecht
info@manjaweijers.nl

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier invult, of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • (Persoonlijke) website;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Straat en huisnummer;
 • Woonplaats;
 • BTW nummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwtjes, tips om beter te bewegen, workshops, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, en bij aanvraag van de nieuwsbrief. Niet met gegevens die via een aankoop zijn binnengekomen waarbij het nieuwsbrief vinkje niet is aangevinkt. Ik voeg nooit zelf je emailadres toe aan een mailinglijst!
 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. 

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals Autorespond of Mailchimp. De servers van Autorespond is gevestigd in Nederland en Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hoe Mailchimp & Autorespond met de privacy van je gegevens omgaan. Verder kan het zijn dat ik je gegevens gebruik in mijn administratieprogramma van Rompslomp.nl. Met hen heb ik een verwerkingsoverkeenkomst afgesloten. Net als met ZoNina die mijn virtual assistent is. Ook met mijn administratie adviseur van MKR administratie heb ik een overeenkomst waarbij de privacy gewaarborgd wordt. 

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

In 't kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je direct of in de nacht die volgt automatisch verwijderd uit mijn systeem. 
 • Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, ik zal je gegevens dan niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je die zelfstandig aanpassen via de "self service" link in emails.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. 

Klachtenregeling

Je mag ervan uitgaan dat ik als zorgverlener mijn vak zo goed mogelijk uitoefen en je tips en nieuws geef die ik echt bruikbaar vind. Heb je toch klachten over de tips en nieuwsbrieven die ik stuur of de manier waarop ik met je ben omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Je kunt jezelf altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief staat een knop waarbij je je kunt afmelden. Heb je behoefte om met mij in gesprek te gaan dan kan dat ook altijd. Neem dan contact met mij op. Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Manja Weijers

www.manjaweijers.nl